Školy

GEOCLUB - zážitkové vyučovanie

Prírodovedné predmety vyučované klasickým spôsobom stratili pre žiakov príťažlivosť, nakolko si tieto deti vytvárajú pevné vedomosti len na základe osobnej skusenosti. Cez priamy zážitok deti dokážu, potom fyzickú skúsenosť vnímať a abstrahovať aj iné podobné situácie.

„Povedz mi niečo a ja to zabudnem.
Ukáž mi niečo a ja si to zapamätám.
Dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem ovládať.
Dovoľ mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať.“

J.A.Komenský

Zážitkové vyučovanie prírodovedných predmetov.

Priznajme si, všetci sa rodíme trochu leniví, ale vhodnou motiváciou vieme naštartovať svoje zmysly na prijímanie nových vedomostí. Milé deti a veľavážení učitelia, za ten čas pobytu u nás Vás nenaučíme celú geologiu, chémiu, fyziku ani historiu, aj keby sme veľmi radi. Nejde to. Ale vieme Vám ukázať aký je svet okolo nás zaujímavý a kde všade svoje vedomosti využijete. S takýmto zážitkom sa sami začnete vzdelávať a zaujímať o veci, prírodné javy alebo spoločnosť okolo seba. To je náš cieľ a veríme, že sa nám to darí.

Ked si zvolíte niektorý z našich sprevádzaných výletov, začnete s nami objavovať výučbu geológie a geografie v rámci výletov na zemské odkryvy, ktoré upevnia vedomosti žiakov. Na výber sú lokality s rudnými aj nerudnými surovinami, prehľadné informácie o geografii a zložení minerálov. Počasie a ročné obdobie ovplyvňuje výber nadzemného, alebo podzemného banského diela. Kamenolom, je hlbokým zemským odkryvom s prezentaciou viacerých rudných žíl ( Bieber, Hirshgrunt a Terezia ). Je v mieste kde sa začala ťažba pred viac ako 700 rokmi na križovatke medzi Kalváriou a Starým Mestom (na vrchu Glanzenberk).

Radi vás privítame v mesiacoch apríl, máj a jún.

Informácie pre učiteľov:

Program zážitkového vyučovania

Po vzájomnej dohode si upresníme rozsah a typy prírodovedných predmetov, z ktorých by sme vyskladali program. Kedže geológia a mineralógia sú praktické aplikované multivedné disciplíny je ľahké premostenie do chémie, fyziky alebo geografie.

Plus miesto, Banská Štiavnica na ktorom sa nachádzame priam ponúka zaujímavé interakcie do vlastivedy a histórie. Cieľom je zážitok pre žiaka a získanie vlastnej motivácie na pokračovanie hľadania a spoznávania.

Parkovanie

je zabezpečené bezplatné na stráženom parkovisku, či už prídete autobusom, mikrobusom, autom, alebo bicyklom.

Informácie pre rodičov:

Bezpečnosť je dôležitá pri pohybe v teréne, preto od nás dostanete sprievodcov a prostriedky osobnej ochrany pre každého žiaka, areál je uzavretý bez možnosti vstupu cudzích osôb, pohyb v rámci areálu monitorujeme kamerami.

 

Voľný čas zabepečíme podľa vášho výberu od individuálnych po kolektívne športy. Súčasťou areálu je multifunkčné ihrisko, potrebné lopty alebo rakety sú v potrebnom počte.Vyberte si vhodné pohodlné horské oblečenie a pevnú nadčlenkovú obuv s pevným chodidlom.

 

Stravu desiatu a obed, si možte doniesť so sebou, alebo objednať u nás. Kto túži po grilovaní, alebo opekaní v prípade volna si može poslúžiť .

Školy

Výučba geologie a geografie v rámci výletov na zemské odkryvy.

Firmy

Výborný spôsob ako uceliť dobrý kolektív vašej spoločnosti.

Osoby

Spoznajte minerály a iné horniny Banskej Štiavnice.

O nás

Zistite o nás viac vo videu TU.

© 2022 Geoclub všetky práva vyhradené.
Cookies

Táto stránka využíva súbory cookies pre pohodlnú a rýchlu dostupnosť ku všetkým informáciám, lepšej využiteľnosti všetkých funkcionalít stránky a aby sme mohli zvyšovať váš používateľský komfort.