Školy

GEOCLUB - zážitkové vyučovanie

„Povedz mi niečo a ja to zabudnem.
Ukáž mi niečo a ja si to zapamätám.
Dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem ovládať. 
Dovoľ mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať.“

J.A.Komenský

Prírodovedné predmety vyučované klasickým spôsobom stratili pre žiakov príťažlivosť, nakolko si tieto deti vytvárajú pevné vedomosti len na základe osobnej skusenosti. Cez priamy zážitok deti dokážu, potom fyzickú skúsenosť vnímať a abstrahovať aj iné podobné situácie.

Terénne cvičenia

Výučba geologie a geografie v rámci výletov na zemské odkryvy upevní vedomosti žiakov. Na výber sú lokality s rudnými aj nerudnými surovinami, prehľadné informácie o geografii a zložení minerálov. Počasie a ročné obdobie ovplyvňuje výber nadzemného, alebo podzemného banského diela. Kamenolom, je hlbokým zemským odkryvom s prezentaciou viacerých rudných žíl ( Bieber, Hirshgrunt a Terezia ). Je v mieste kde sa začala ťažba pred viac ako 700 rokmi na križovatke medzi Kalváriou a Starým Mestom ( na vrchu Glanzenberk ).

Informácie pre učiteľov:

Program terénneho cvičenia

pozostáva z teoretickej a praktickej orientacií v mineráloch a horninách, podľa ich pôvodu, 2 až 4 hodinového výletu do banského diela (lomu, alebo štôlne). Po skončení je možné tráviť volný čas podľa vlastného výberu.

Parkovanie

je zabezpečené bezplatné na stráženom parkovisku, či už prídete autobusom, mikrobusom, autom, alebo bicyklom.

Informácie pre rodičov:

Bezpečnosť je dôležitá pri pohybe v teréne, preto od nás dostanete sprievodcov a prostriedky osobnej ochrany pre každého žiaka, areál je uzavretý bez možnosti vstupu cudzích osôb, pohyb v rámci areálu monitorujeme kamerami.

 

Voľný čas zabepečíme podľa vášho výberu od individuálnych po kolektívne športy. Súčasťou areálu je multifunkčné ihrisko, potrebné lopty alebo rakety sú v potrebnom počte.Vyberte si vhodné pohodlné horské oblečenie a pevnú nadčlenkovú obuv s pevným chodidlom.

 

Stravu desiatu a obed, si možte doniesť so sebou, alebo objednať u nás. Kto túži po grilovaní, alebo opekaní v prípade volna si može poslúžiť .