Geoclub

Geoclub-Banská_Štiavnica

Geoclub

Vážený návštevník, obdivovateľ minerálov a priaznivec geológie, naša spoločnosť ťaží v Banskej Štiavnici kremeň pre technické účely. Pomocou projektu GEOPARK Banská Štiavnica prezentujeme najzaujímavejšie geologické a mineralogické zvláštnosti tohto pozoruhodného miesta, označeného za svetové dedičstvo UNESCO. Časť kameňolomu sme sprístupnili pre mineralogické exkurzie, zážitkové vyučovanie a adrenalinové športy. Technický priestor, pôvodne pre ťažkú banskú techniku je určený pre poučenie a zábavu, vybavený multimediálnymi prostriedkami s filmami o geologickej historií Europy, Slovenska a o pôvodnom štiavnickom stratovulkáne. Vo svojom programe pre návštevníkov umožňujeme navštíviť bane, získať zberom vlastné kryštály minerálu kremeňa - unikátneho holubníkového tvaru, prípadne iných zaujímavých minerálov.

Geoclub-Banská_Štiavnica

Voľný čas

Zabepečíme podľa vášho výberu od individuálnych po kolektívne športy. Súčasťou areálu je multifunkčné ihrisko, potrebné lopty alebo rakety sú v dostatočnom počte. Vyberte si vhodné pohodlné horské oblečenie a pevnú nadčlenkovú obuv s pevným chodidlom.

Hlavný vstup a hlavná budova

Pre návštevníkov je na výjazde z mesta Banská Štiavnica smerom na Vyhne ( Žarnovicu, Hodrušu ), miestny názov Šobov ( pôvodne nemecky SCHOBOW ), oproti štiavnickej Kalvárii. Otvorené denne od 9,00 do 16,00 hod v mesiacoch májoktóber.

Doprava a parkovanie

Parkovanie je zabezpečené bezplatné na stráženom parkovisku, či už prídete autobusom ( Autobusová zastávka : Banská Štiavnica, Na Hájiku 50 metrov od hlavného vstupu ), mikrobusom, autom, alebo bicyklom.

odstrel Geoclub

Odstrel - Geoclub

Informácie pre návštevníkov

Pre individuálne a skupinové návštevy je potrebné kontaktovať sprievodcov vopred
Kontaktný telefón : 0910 410 410
Kontakný e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stravu desiatu a obed, si možte doniesť so sebou, alebo objednať u nás. Kto túži po grilovaní, alebo opekaní v prípade voľna si môže poslúžiť verejným ohniskom.

Bezpečnosť je dôležitá pri pohybe v teréne, preto od nás dostanete sprievodcu a prostriedky osobnej ochrany pre každého, pohyb v rámci areálu monitorujeme kamerami.